Oosterhoutse Biljart Federatie 'Het Centrum'

Een goede start met biljart

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit is de privacy policy van Oosterhoutse Biljartfederatie gevestigd te Oosterhout. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onder andere de website www.oosterhoutsebiljartfederatie.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website www.oosterhoutsebiljartfederatie.nl aangeduid als: OBF.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wanneer je OBF bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
     (a) lid wordt van Oosterhoutse Biljartfederatie;
     (b) je je opgeeft voor een nieuwsbrief.
1.2 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens: 
     (a) naam;
     (b) adres ;
     (c) e-mailadres;
     (d) telefoonnummer;
     (e) functie;
     (f) foto’s;
     (g) wedstrijduitslagen;
     (h) competitiegegevens.

1.3 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
     (a) het lidmaatschap te effectueren;
     (b) nieuwsbrieven te verzenden;
     (c) contact met je op te nemen of te onderhouden;
     (d) de website te optimaliseren.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 Je kunt contact opnemen met ons via info@oosterhoutsebiljartfederatie.nl voor:
     (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
     (b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
     (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
     (d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

3. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS
3.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE
6.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.